Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
555

I C 153/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 2019-05-08

Data publikacji: 2019-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Porozumienie dotyczące zasad spłaty zadłużenia nadaje cech pewności i bezsporności istnienia zadłużenia.
Sygnatura akt I C 153/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Puławach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor Sądowy E. W. Protokolant: Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Mitruczuk po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 roku w Puławach sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko S. D. o zapłatę I zasądza od pozwanej S. D. na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 12203,63 zł
Czytaj więcej»

I C 68/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 68/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 24 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Puławach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Teresa Wojtoń Protokolant: Starszy Sekretarz Sądowy Marzanna Ruszak po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2017 roku w Puławach sprawy z powództwa T. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 45.000 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 listopada 2016 roku do dnia zapłaty
Czytaj więcej»

I C 163/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 2019-03-29

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Poddawanie w wątpliwości wysokości roszczenia bez przedstawienia zarzutów na tę okoliczność i dowodów na potwierdzenie wyliczeń powoda nie stanowi podstawy odmowy wiarygodności dokumentom przedstawionym przez powoda i w konsekwencji oddalenie powództwa.
Sygnatura akt I C 163/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Puławach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor Sądowy Elżbieta Wojciechowska Protokolant: Sekretarz Sądowy Katarzyna Wiejak po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 roku w Puławach sprawy z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko G. M. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej G. M. (1) na rzecz powoda (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzib
Czytaj więcej»

I C 334/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 2017-10-09

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 334/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Puławach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Teresa Wojtoń Protokolant: Starszy Sekretarz Sądowy Marzanna Ruszak po rozpoznaniu w dniu 9 października 2017 roku w Puławach sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko N. F. o zapłatę I Oddala powództwo; II Oddala wniosek
Czytaj więcej»

I C 348/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 2019-05-31

Data publikacji: 2019-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zadatek został ustalony przez strony w umowie przedwstępnej i roszczenie o jego zwrot jest roszczeniem z umowy przedwstępnej ulegający przedawnieniu w terminie określonym w art. 390 par. 3 kc.
Sygnatura akt I C 348/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 31 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Puławach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: Asesor Sądowy Elżbieta Wojciechowska Protokolant: Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Mitruczuk po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2019 roku w Puławach sprawy z powództwa Z. W. przeciwko B. G. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powódki Z. W. na rzecz pozwanej B. G. kwotę 3617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemn
Czytaj więcej»

I C 346/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 2019-03-29

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania klauzulowego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Sygnatura akt I C 346/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Puławach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor Sądowy Elżbieta Wojciechowska Protokolant: Sekretarz Sądowy Katarzyna Wiejak po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 roku w Puławach sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w G. przeciwko P. O. o zapłatę I oddala powództwo; II oddala wniosek powod
Czytaj więcej»

I C 384/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 2019-03-20

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 384/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Puławach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Babiarz Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Wiejak po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2019 r. w Puławach na rozprawie sprawy z powództwa T. G. przeciwko pozwanym W. K. i A. Ż. o zaniechanie naruszeń posiadania przez wchodzenie, wjeżdżanie oraz przebywanie na nieruchomości orzeka: I. powództwo oddala; II. zasądza od po
Czytaj więcej»

I C 533/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 2019-12-04

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 533/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 4 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Puławach - I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Babiarz Protokolant: Sekretarz Sądowy Katarzyna Wiejak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2019 roku w P. sprawy z powództwa: G. W. (1) przeciwko: (...) Kołu (...) z siedzibą w P. o zapłatę 1/ powództwo oddala; 2/ oddala wniosek powoda G. W. (1) o zwrotu kosztów procesu od pozwanego. Sygn. akt I C 5
Czytaj więcej»

I C 620/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 2016-08-30

Data publikacji: 2016-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 620/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 30 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Puławach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Aneta Gajewska Protokolant: Starszy Sekretarz Sądowy Ewa Winsztal po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2016 roku w Puławach sprawy z powództwa M. J. (1) przeciwko TUZ Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 12.000,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty I z
Czytaj więcej»

I C 771/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 771/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 07 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Puławach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Teresa Wojtoń Protokolant: Starszy Sekretarz Sądowy Marzanna Ruszak po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 roku w Puławach sprawy z powództwa M. M. przeciwko Zakładowi Usług (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»